Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē IFE 2015 "the international food & drink event" Londonā, Lielbritānijā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 5 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
 Eksporta pieredze 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksportā
0 punkti – nav datu par eksportu
Apgrozījums 2013. gadā 5 punkti – lielāks par 5 000 000 EUR
2 punkti – no 2 000 000 līdz 5 000 000 EUR
0 punkti – mazāks par 2 000 000 EUR 
Dalība starptautiskajās izstādēs 5 punkti – ja piedalās regulāri 2 reizes gadā
2 punkti – ja piedalījies ne vairāk kā 2 izstādēs pēdējo 2 gadu laikā
0 punkti – ja nepiedalās
Produkta atbilstība izstādes specifikai 5 punkti – produkts atbilst izstādes specifikai "pārtikas produktu un dzērienu pārstrāde/ ražošana"
0 punkti – produkts neatbilst izstādes specifikai
Mājas lapa 5 punkti par mājas lapu angļu valodā
0 punkti – nav mājas lapas angļu valodā
Uzņēmuma apraksts angļu valodā un dalības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma priekšrocību aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav