Pieteikšanās dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "IMM 2018" Vācijā (Ķelnē)

Informācija par uzņēmumu
Īss uzņēmuma un tā darbības apraksts
Atbilstoši NACE 2 klasifikatoram – http://nace.lursoft.lv
ja ir nepieciešams uzrādīt
ISO, OHSAS t.sk. sertifikāti atbilstoši uzņēmuma darbības nozarei – ISO TS, EN, BRC, IFS, GMP, GLP, FSC, CE u.c.
aģenti, vairumtirgotāji, pārstāvji, meitas uzņēmums, piegāžu un kooperācijas sadarbības partneri, gala patērētāji u.c.
Lūdzu, nosauciet izstādi, izstādes norises laiku un vietu. Norādiet, vai tas ir bijis individuālais stends, LIAA vai citu institūciju kopstends, un vai tika saņemts de minimis atbalsts.
Informācija par uzņēmuma pārstāvi izstādē