Nacionālais stends izstādē "London Unbound 2017" Lielbritānijā (Londonā)

2017. gada 19.- 20. jūlijā Apvienotajā Karalistē, Londonā notiekošais London Unbound pasākums ir lielisks veids kā veiksmīgiem jaunuzņēmumiem piesaistīt papildus investīcijas un iegūt jaunus klientus un partnerus! LIAA organizēs mazo nacionālo stendu, kur uzņēmumiem būs individuāla pozīcija. 10 Latvijas uzņēmumiem būs iespēja dalīties ar sava uzņēmuma vīziju, nodibināt jaunus kontaktus, klausīties paneļu diskusijas un piedalīties aktivitātēs. Pieciem uzņēmumiem, kas būs visinteresantākie Unbound London piesaistītajiem investoriem, būs iespēja prezentēt savus uzņēmumus izstādes laikā.

Unbound London misija ir savest kopā pasaulē zināmus zīmolus ar jauniem tehnoloģiju risinājumiem, tāpēc izstāde varētu būt īpaši interesanta tehnoloģiju uzņēmumiem ar risinājumiem tirdzniecībā, finanšu pakalpojumos, virtuālajā realitātē, mākslīgajā intelektā un robotikā. Vairāk informācija par Unbound London 2017 meklējama šeit. Nepieciešamības gadījumā vairāk informācijas vaicāt atbildīgai personai (skat. zemāk).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas noma utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" izmantojot De Minimis atbalstu. 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678, piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar stenda dalībniekiem
  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Gints Reķēns, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26480333
E-pasts: gints.rekens@liaa.gov.lv