Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Maison&Objet 2014" Parīzē, Francijā

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 10 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 100 000 EUR
8 punkti – pretendenta apgrozījums no 100 000 līdz 50 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 50 000 līdz 20 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 20 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes un nacionālā stenda specifikai 2 punkti – produkts/ pakalpojums atbilst izstādes specifikai
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Eksporta tirgu esamība 5 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksporta tirgos
0 punkti – nav datu par eksportu
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
1 punkts par mājas lapu angļu un/vai krievu valodā
2 punkti par mājas lapu mērķa tirgus valodā
Uzņēmuma un uzņēmuma priekšrocību apraksts 1 punkts par detalizētu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Sadarbības partnera apraksts 1 punkts par detalizētu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Pamatojums nepieciešamībai piedalīties izstādē 2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Uzņēmuma produktu cenu segments 4 punkti - par premium cenu segmentu
3 punkti - par augsto cenu segmentu
2 punkti - par vidējo cenu segmentu
0 punkti - par zemo cenu segmentu