Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "PLMA`s World of Private Label" Amsterdamā, Nīderlandē

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Produkta/ pakalpojuma atbilstība izstādes specifikai 10 punkti – produkts atbilst izstādes specifikai "pārtikas produktu un dzērienu pārstrāde/ ražošana" un tiek tirgots zem privātās preču zīmes (private label)
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst izstādes specifikai
Apgrozījums iepriekšējā gadā 5 punkti – lielāks par 5 000 000 EUR
2 punkti – no 2 000 000 līdz 5 000 000 EUR
0 punkti – mazāks par 2 000 000 EUR 
Eksporta apjoms iepriekšējā gadā 5 punkti – eksporta apjoms pārsniedz 50% no apgrozījuma
3 punkti – uzņēmumam ir pieredze eksportā
0 punkti – nav eksporta apjoms/ nav datu par eksportu
Dalība starptautiskajās izstādēs 2013. un 2014. gadā 5 punkti – ja piedalās regulāri 2 reizes gadā
2 punkti – ja piedalījies ne vairāk kā 2 izstādēs pēdējo 2 gadu laikā
0 punkti – ja nepiedalās
Mājas lapa 5 punkti par mājas lapu angļu valodā
0 punkti – nav mājas lapas angļu valodā
Uzņēmuma apraksts angļu valodā un dalībības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma priekšrocību aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav