Latvijas nacionālais stends izstādē "ProdExpo" Krievijā (Maskavā)

 

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) plāno organizēt Latvijas nacionālo stendu starptautiskajā pārtikas un dzērienu izstādē "PRODEXPO 2016", kurā aicinām pieteikties Latvijas pārtikas un dzērienu ražotājus. Izstāde norisināsies 2016. gada 8.-12. februārī Maskavā, Krievijā. Lēmums par nacionālā stenda organizēšanu šajā izstādē tiks pieņemts pēc finansējuma apstiprināšanas un uzņēmumu pieteikumu apkopošanas!

"ProdExpo" ir vadošā Krievijas pārtikas un dzērienu izstāde, kura Maskavā  norisināsies jau 23. reizi.  2015. gadā izstādē piedalījās 2 000 dalībnieku no 65 valstīm.

Neskatoties uz Krievijas noteiktajiem importa ierobežojumiem, kuru ietekmē Latvijas pārtikas produktu eksports uz Krieviju ir ievērojami samazinājies, Krievija joprojām ir lielākais Latvijas eksporta partneris pārtikas rūpniecības sektorā, 2015. gada 1.pusgadā sastādot 29% no kopējā pārtikas produktu eksporta. Vairāk informācijas par Krievijas tirgu šeit.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksa izstādē, prezentācijas un degustācijas materiālu transportēšanas utml. izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Stenda plānotais laukums 100 m2, dalībnieku skaits -  ne vairāk kā 10. Ja dalībai stendā pieteiksies mazāk nekā 8 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes nomājamo platību vai nacionālo stendu atcelt.

Ja piesakās mazāk nekā 8 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes nomājamo platību vai nacionālo stendu atcelt.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā izstādē "ProdExpo" veiks LIAA. Uzņēmumi tiks atlasīti pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Cita svarīga informācija:
  • Citas izmaksas (piemēram, mārketinga materiāli, paraugu nosūtīšana uz/ no Krievijas u.t.t.) sedz izstādes dalībnieki;
  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem;
  • Krievu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu un citām izmaksām atbilstoši stenda dalības nosacījumiem.

Precīzas izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits un stenda noformējums.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

De minimis atbalsts nacionālā stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku.

Nosacījumi atbalsta saņemšanai un aizpildāmie dokumenti

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Pieteikšanās slēgta!

Lūdzu ņemt vērā, ka saskaņā ar 07.08.2014. Krievijas Federācijas Valdības lēmumu Nr.778 "Par pasākumiem Krievijas Federācijas Prezidenta dekrēta Nr.560 "Par atsevišķu speciālu ekonomisku pasākumu piemērošanu ar mērķi nodrošināt KF drošību" īstenošanai" Krievijas teritorijā ir aizliegts ievest lauksaimniecības un pārtikas produktus no ES, ASV, Kanādas, Austrālijas un Norvēģijas.

Patlaban aizliegums ir pagarināts un ir spēka līdz 2016.gada 5.augustam. Iepazīties ar Valdības lēmumu un aizliegumam pakļautajām preču grupām var šeit (krievu valodā).

Tāpat no 2015 .gada 4. jūnija "Rosselhoznadzor" ir noteicis pagaidu aizliegums Latvijas zvejas produktu eksportam uz Krievijas Federāciju. Liegums attiecas uz visu zvejas produktu apstrādes nozari, un tas aizliedz šīs produkcijas ievešanu Krievijas teritorijā.
Līdz ar to aizliegumam pakļautās preču grupas nav iespējams ievest Krievijā arī kā daļu no ekspozīcijas darbam izstādē.

Kontaktinformācija:
Valters Jēkabsons, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters.jekabsons@liaa.gov.lv