Latvijas pārtikas produktu ražotāju un mājražotāju tirdzniecības misija Ziemeļzviedrijā (Estešundā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas produktu ražotājus un mājražotājus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā Ziemeļzviedrijā, kas norisināsies 2019. gada 20.22. augustā Estešundā!

Estešundā atrodas Resursu centrs Eldrimner, kas apkalpo mazos, individuālos pārtikas nozares komersantus – rīko apmācības, sniedz atbalstu, iedvesmo, kā arī veicina pavāra profesijas attīstību. Centrs atrodās Ziemeļzviedrijā, Jemtlandē, bet darbības lauks ir nacionāla līmeņa. Eldrimner pastāv kopš 2005. gada un piedāvā konsultācijas, seminārus, mācību braucienus un pieredzes apmaiņu. Darbību finansē Zviedrijas valsts, papildinot ar Eiropas Savienības lauksaimniecības programmas līdzekļiem.

Eldrimner centrs labprāt uzņem viesus no ārzemēm un dalās savā pieredzē un zināšanās. Centrā ir četras ievirzes: maiznīca, pienotava, gaļas pārstrāde un ogu/augļu/sakņu pārstrāde. Centrs sastāda Zviedrijas mazo pārtikas uzņēmumu katalogu – Mathantverk.se.

Tirdzniecības misijas ietvaros notiks Eldrimer centra apmeklējums, iepazīšanās ar tā darbību, kā arī Estešundā esošu pārtikas ražotņu un tirdziņa apmeklējums.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma:

20. augusts

 • Izlidošana no Rīgas uz Stokholmu (Arlanda) ar Air Baltic.
 • Izlidošana no Stokholmas uz Esteršundu (Åre Östersund) ar Scandinavian Airlines.
 • Eldrimner centra apmeklējums, prezentācijas, tikšanās.
 • Iečekošanās viesnīcā.

21. augusts

 • Lauku saimniecības Rönngården apmeklējums, ogu apstrādes centrs; ievārījumu, sulu un nektāru ražošana.
 • Frejas bakeri beķerijas apmeklējums.
 • Mazā tirgus apmeklējums Estešundā – Lilla Saluhallen.  
 • Izlidošana no Esteršundas uz Stokholmu (Arlanda) ar Scandinavian Airlines.
 • Izlidošana no Stokholmas uz Rīgu ar Air Baltic.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

 • darbinieku komandējuma izdevumus;
 • atsevišķus izdevumus saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai);
 • aviobiļetes un viesnīcu tirdzniecības misijas dalībnieki rezervē un apmaksā paši.

Pasākuma izmaksas ir plānotas aptuveni 100 euro no uzņēmuma (neskaitot komandējuma izdevumus). Dalības maksa var mainīties atkarībā no uzņēmumu skaita, kuri dosies tirdzniecības misijā.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto atbalsta līgumu starp LIAA un misijas dalībnieku.

Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas (uzņēmējdarbība) programmas atbalsta apjoms (vairāk informācijas šeit), kā arī de minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un tirdzniecības misijas organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējiem:

 • dalības maksa par piedalīšanos tirdzniecības misijā;
 • ceļa (transporta) izdevumi ne vairāk kā trim personām;
 • pievienotās vērtības nodoklis atbilstīgām attiecināmajām izmaksām, ja pievienotās vērtības nodokli nevar atgūt atbilstoši normatīvajiem aktiem nodokļu politikas jomā.

Atbalsta intensitāte – 50 % no kopējām attiecināmajām izmaksām

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi!

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Fīlips Tālbergs, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļas vadītājs
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis:+371 67039409, +371 26665195
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv