Pārtikas ražotāju tirdzniecības misija Īrijā (Dublinā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sadarbībā ar Latvijas vēstniecību Īrijā 2016. gada 21.-24. novembrī Latvijas pārtikas produktu ražotājiem rīko tirdzniecības misiju Īrijā, Dublinā.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir dibināt kontaktus ar iespējamajiem sadarbības partneriem un veikt tirgus izpēti. Tirdzniecības misijas dalībniekiem būs pieejama LIAA sagatavotais partneru saraksts.

Vizītes ietvaros Latvijas pārtikas ražotājiem tiks organizētas tikšanās ar Īrijas iepircēju pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamās sadarbības iespējas. Pasākuma grafiks un potenciālie dalībnieki no Īrijas būs zināmi pēc pieteikšanās termiņa beigām, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeitUzņēmumam nedrīkst būt VID nodokļu parādi!

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās pasākumam ir slēgta!

Kontaktinformācija:
Valters Jēkabsons, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments
http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/liaa_logo-samaiznats-parakstam.png
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters.jekabsons@liaa.gov.lv