Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas pārtikas ražotāju tirdzniecības misijā Mumbajā, Indijā

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti vadoties pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 4 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Uzņēmuma atbilstība noteiktajiem sektoriem: šokolādes vai piena produktu ražošana
(pie vienāda punktu skaita, priekšroka ražotājiem Premium segmentā)
10 punkti – produkts atbilst noteiktajiem kritērijiem
0 punkti – produkts/ pakalpojums neatbilst noteiktajiem kritērijiem
Apgrozījums iepriekšējā gadā 5 punkti – lielāks par 5 000 000 EUR
2 punkti – no 2 000 000 līdz 5 000 000 EUR
0 punkti – mazāks par 2 000 000 EUR 
Eksporta pieredze
(eksporta pieredze Āzijā tiks uzskatīta par priekšrocību)
5 punkti – eksporta apjoms pārsniedz 5 000 000 EUR un/vai eksportē uz vairāk kā 10 valstīm
3 punkti – eksporta apjoms 2 000 000-5 000 000 EUR un/vai eksportē uz 5-9 valstīm
2 punkti – eksporta apjoms 1 000 000-2 000 000 EUR un/vai eksportē uz 1-4 valstīm
1 punkts – eksporta apjoms līdz 1 000 000 EUR un/vai eksportē uz vismaz vienu valsti
0 punkti – nav eksporta apjoma
Mājas lapa 5 punkti par mājas lapu angļu valodā
0 punkti – nav mājas lapas angļu valodā
Uzņēmuma apraksts angļu valodā un dalībības izstādē pamatojums 1 punkts par detalizētu uzņēmuma priekšrocību aprakstu, papildus punkts par detalizētu dalības pamatojumu
0 punkti – apraksta nav