Latvijas tūrisma nozares uznemumu tirdzniecības misija "IFTM 2019" laikā Francijā (Parīzē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas tūrisma nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā "IFTM 2019" laikā Francijā, kas norisināsies 2019. gada 29. septembrī - 2.oktobrī Parīzē!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas tikšanās ar Francijas tūrisma nozares uzņēmumiem, kā arī būs iespējams apmeklēt starptautisko tūrisma profesionāļu izstādi "IFTM 2019", kas Parīzē norisināsies š.g. 1. - 4. oktobrī.

IFTM 2019 izstāde ir nozīmīga tikšanās vieta darījumu un izklaides tūrisma profesionāļiem, grupu tūrisma un MICE & Events biznesa pārstāvjiem. Izstādi parasti apmeklē aptuveni 34 000 tūrisma profesionāļu, tās ietvaros tiek organizētas aptuveni 150 dažāda rakstura un satura konferences un sesijas par tūrismu.

Provizoriskā programma:

29.09. Iierašanās Francijā (individuāli)
30.09. Pasākums Latvijas vēstniecībā Francijā, tikšanās ar Francijas tūrisma nozares profesionāļiem;
01.10. Izstādes IFTM apmeklējums;
02.10. Izstādes IFTM apmeklējums un atgriešanas Latvijā (individuāli)

Piedalīties tirdzniecības misijā tiek aicināti uzņēmumi ar pieredzi sadarbībā ar Franciju.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 50% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Vairāk informācijas šeit.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Egita Kļaviņa, vecākā eksperte
Tūrisma mārketinga nodaļa
Tūrisma departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039445, +371 27339976
E-pasts: egita.klavina@liaa.gov.lv

Solvita Gulbe
LIAA pārstāvniecības vadītāja Francijā

Adrese: Ambassade de la République de Lettonie en France
6, Villa Saïd 75116 Paris, France
Tālrunis: +33 153645815
Fakss: +33 153645819
Mobilais t.: +371 29479182, +33 674943334
E-pasts: solvita.gulbe@liaa.gov.lv   
fr@liaa.gov.lv

 

Iezīmes: