Latvijas uzņēmēju dalība Latvijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Krievijas Federācijā Astras Kurmes vizītē Krievijā (Novosibirskā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai Latvijas Republikas Ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Krievijas Federācijā Astras Kurmes kundzes vizītē Novosibirskā, kas norisināsies 2016. gada 25.-27. maijā.

Vizītes datumi tiks precizēti – iespējamie izlidošanas datumi ir 24. vai 25. maijs, atgriešanās datumi ir 27. vai 28. maijs.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar LIAA partnerinstitūcijām Novosibirskas apgabalā – Novosibirskas pilsētas Tirdzniecības un Rūpniecības palātu.

Vizītes ietvaros paredzēts biznesa seminārs, kontaktbirža vai apaļā galda diskusija, individuālās tikšanas un uzņēmumu apmeklējumi, balstoties uz uzņēmēju interesēm.

25.-28. maijā Novosibirskā notiek starptautiskā transporta un loģistikas izstāde "TransSiberia".

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Novosibirskas apgabala uzņēmējiem;
  • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā;
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;
  • informācija par Novosibirskas apgabala biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem;
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Lūgums interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā uz Novosibirskas apgabalu pieteikties un informēt par uzņēmuma individuālajām interesēm iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 15. aprīlim, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu krievu valodā. Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu valsts.vizites@liaa.gov.lv, kā arī oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Informācija par Novosibirskas apgabalu

Novosibirskas apgabals ir viens no lielākajiem Krievijas reģioniem, kā arī viens no industriāli vissattīstītājakiem reģioniem Sibīrijā. Tas ir arī viens no lielākiem izglītības un zinātnes centriem Krievijā. Apgabala galvaspilsēta Novosibirska ir 3.lielākā pilsēta Krievijā, tajā dzīvo 1,57 miljoni iedzīvotāju.

Galvenās rūpniecības nozares ir ķīmiskā rūpniecība, degvielas ražošana, aviokosmiskā rūpniecība, melnā metalurģija un elektrorūpniecība. Reģionā ir labi attīstīta transporta infrastruktūra, un tas ir būtisks transporta un loģistikas centrs Sibīrijas Federālajā apgabalā. Kopumā apmēram 17% no reģiona IKP veido transporta un sakaru pakalpojumi, 16% tirdzniecība u.c. pakalpojumi, 13% apstrādes rūpniecība.

Novosibirskas apgabals ir bagāts ar tādiem derīgajiem izrakteņiem, kā nafta, dabasgāze, marmors, titāns, zelts, reģionā ir arī ievērojami koksnes resursi.

Vairāk par reģiona ekonomiku un biznesa vidi iespējams izlasīt šeit.

Organizatoriski jautājumi

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi. Aviobiļete Rīga – Maskava – Novosibirska – Maskava – Rīga: apmēram 350-450 EUR
  • Viesnīca (cena par vienu nakti – apmēram 50 EUR): Atkarībā no vizītes programmas 100 – 150 EUR par personu;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 150-200 EUR (vīzas, vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

(Visas izmaksa pozīcijas un summas ir provizoriskas)

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Jūlija Marcinska, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29568855
Fakss: +371 67039401
E-pasts: julija.marcinska@liaa.gov.lv