Latvijas uzņēmēju dalība Latvijas Republikas ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Krievijas Federācijā Astras Kurmes vizītē Krievijā (Tatarstānā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai uzņēmēju delegācijā Latvijas Republikas Ārkārtējās un pilnvarotās vēstnieces Krievijas Federācijā Astras Kurmes kundzes vizītē Kazaņā, Tatarstānas Republikā (Krievijas Federācija), kas plānota 2016. gada 25.-27. aprīlī.

Vizītes datumi tiks precizēti – iespējamie izlidošanas datumi ir 24. vai 25. aprīlis.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar LIAA partnerinstitūcijām Tatarstānas Republikā – Tatarstānas Republikas Rūpniecības un tirdzniecības ministriju u.c.

Vizītes ietvaros paredzēti tādi biznesa pasākumi, kā biznesa seminārs, kontaktbirža vai apaļo galdu diskusija, individuālās tikšanas un uzņēmumu apmeklējumi, balstoties uz uzņēmēju interesēm u.c.

Laika posmā no 26.-29. aprīlim Kazaņā notiek divas starptautiskās izstādes – specializētā būvniecības izstāde "ВолгаСтройЭкспо"  un specializētā izstāde – gadatirgus "Недвижимость. Инвестиционные возможности. Франчайзинг".

Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Tatarstānas Republikas uzņēmējiem;
  • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā;
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;
  • informācija par Tatarstānas Republikas biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem;
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Lūgums interesentus dalībai Latvijas uzņēmēju delegācijā uz Tatarstānas Republiku pieteikties un informēt par uzņēmuma individuālajām interesēm iespējami drīz, bet ne vēlāk kā līdz 2016. gada 1. aprīlim, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu krievu valodā. Aizpildīto pieteikuma anketu, lūdzu sūtīt elektroniski uz e-pastu valsts.vizites@liaa.gov.lv, kā arī oriģinālu lūdzu nogādāt LIAA, Pērses ielā 2, Rīgā, LV-1442.

Informācija par Tatarstānas Republiku

Tatarstānas Republika ir viens no Krievijas ekonomiski attīstītākajiem reģioniem. Jau vairākus gadus nacionālajā investīciju klimata novērtējuma reitingā Tatarstāna ieņem pirmās vietas kā reģions ar vissakārtotāko biznesa vidi. Republikas galvaspilsēta Kazaņa tiek dēvēta par Krievijas trešo galvaspilsētu. Tā ir 6.lielākā pilsēta Krievijā (1,2 miljoni iedzīvotāju).

Tatarstāna ir arī viens no galvenajiem naftas ieguves reģioniem un ķīmiskās rūpniecības un mašīnbūves centriem valstī. Reģionā strādā daudzi šo nozaru lielākie uzņēmumi. (ПАО „ТатНефть”, „Ford Sollers” u.c.). Tatarstānas Republika ir bagāta ar tādiem derīgajiem izrakteņiem, kā nafta, kaļķakmens un dolomīts, ģipsis. Reģionā ir labi attīstīta transporta infrastruktūra. Kopumā apmēram 30% no reģiona IKP veido apstrādes rūpniecība, 15,5% derīgo izrakteņu ieguve, 10% būvniecība.

Reģionā ir speciālā ekonomiskā zona „Alabuga”, attīstās tehnoloģiskie un industriālie parki, kuru vidū īpaši vērts atzīmēt IT un inovāciju centru „Innopolis”, kā arī ir izveidojušies vairāki zinātniskās izpētes un ražošanas klasteri ķīmijas un mašīnbūves nozarēs.

Vairāk par reģiona ekonomiku un biznesa vidi iespējams izlasīt šeit.

Organizatoriski jautājumi

Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi. Aviobiļete Rīga – Maskava – Kazaņa – Maskava – Rīga: apmēram 300-330 EUR
  • Viesnīca (cena par vienu nakti – apmēram 60 EUR): Atkarībā no vizītes programmas 120 – 180 EUR par personu;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 150-200 EUR (vīzas, vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros)

Visas izmaksa pozīcijas un summas ir provizoriskas

Komersanti var pretendēt uz atbalstu savu darbinieku aviobiļešu iegādei LIAA organizētajā vizītē iesniedzot projektu LIAA administrētajā Eiropas Savienības fondu programmā projektu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Kontaktinformācija:
Ieva Rubene, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26518628
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ieva.rubene@liaa.gov.lv