Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Kazahstānā (Astanā)

Aicinām Latvijas uzņēmējus piedalīties tirdzniecības misijā uz Astanu, Kazahstānu, kas norisināsies Latvijas – Kazahstānas Starpvaldību komisijas ekonomiskās, zinātniskās un tehniskās sadarbības jautājumos (turpmāk – SVK) 6.sēdes ietvaros 2016. gada 12.-14. oktobrī.

Provizoriskā vizītes programma (14.oktrobrī):

  • Latvijas-Kazahstānas Biznesa forums/apaļā galda diskusija uzņēmējiem (programmas tiks precizētas)
  • Latvijas un Kazahstānas amatpersonu prezentācijas par biznesa vides un potenciālajiem ekonomiskās sadarbības aspektiem
  • Uzņēmēju prezentācijas un divpusējās tikšanās ar iepriekš identificētajiem sadarbības partneriem. Pēc Latvijas uzņēmēju delegācijas noskaidrošanas, LIAA sadarbībā ar Kazahstānas partneriem identificēs un aicinās uz biznesa forumu attiecīgos potenciālos sadarbības partnerus.

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Vienkārtējā Kazahstānas vīza – 30 Eiro (1 personai)
  • Lidojuma Rīga – Astana – Rīga - aptuveni 600 Eiro (1 personai)
  • Viesnīca – aptuveni 100-150 Eiro par nakti (1 personai)

Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: ap 150 EUR (vietējais transports, telpu īre, biznesa partneru piesaiste, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

Uzņēmumiem jāsedz ar vizīti saistītie izdevumi (aviobiļete, vietējais transports, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskie izdevumi). Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas un aviobiļešu rezervēšanu.

Visas izmaksu pozīcijas un summas ir provizoriskas!

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. 

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.  Uzņēmumam nedrīkst būt VID nodokļu parādi!

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Par precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:

Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv