Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Krievijā (Pleskavā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā Pleskavā, Pleskavas apgabalā (Krievijas Federācija), kas plānota 2016. gada 30. jūnijā.

Tirdzniecības msijas datumi tiks precizēti – iespējamais atgriešanās 1. jūlijā.

Darba programma Latvijas uzņēmējiem tiks veidota sadarbībā ar Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulātu Pleskavā un LIAA partnerinstitūcijām Pleskavas apgabalā – Pleskavas Tirdzniecības un rūpniecības kameru u.c.

Tirdzniecības misijas ietvaros paredzēts biznesa seminārs par ekonomiskās sadarbības iespējām ar Pleskavas apgabalu un uzņēmēju divpusējās tikšanās. Sīkāk par vizītes galvenajiem ekonomiskajiem pasākumiem informēsim Jūs pēc pieteikumu saņemšanas un apkopošanas.

Ieguvumi piedaloties vizītē:

  • individuālas biznesa tikšanās ar Pleskavas apgabala uzņēmējiem;
  • biznesa kontakti seminārā, kontaktbiržā;
  • kontakti ar valsts institūciju un tirdzniecības veicināšanas organizāciju pārstāvjiem;
  • informācija par Pleskavas  apgabala biznesa vidi un perspektīvākajiem sadarbības virzieniem;
  • kontakti ar Latvijas delegācijas dalībniekiem.

Informācija par Pleskavas apgabalu
Pleskavas (krievu: Псков) apgabals ir Latvijas un Krievijas robežapgabals, un tas ir bijis iemesls ciešas ekonomiskās sadarbības izveidošanai. Latvija, līdzās Austrijai, Zviedrijai un Igaunijai ir viena no lielākajiem investoriem šajā apgabalā. Ekonomiskās attīstības veicināšanai netālu no Pleskavas ir izveidota Speciālā ekonomiskā zona „Mogļina” (Моглино). Kā reģiona priekšrocību var minēt arī tuvumu diviem lieliem Krievijas Federācijas ekonomiskās darbības centriem un noieta tirgiem – Sanktpēterburgai un Maskavai.

Pleskavā galvenās nozares ir tirdzniecība, apstrādes rūpniecība (mašīnbūve, iekārtu un elektroiekārtu ražošana, kokapstrāde, pārtikas pārstrāde, metālapstrāde), kā arī transports un sakari. Pateicoties robežas tuvumam un nelielajam attālumam līdz Sanktpēterburgai, ir labi attīstīta transporta infrastruktūra. Kā perspektīvākie sadarbības virzieni minami arī enerģētika sektors, loģistika un lauksaimniecība.

Vairāk par reģiona ekonomiku un biznesa vidi iespējams izlasīt šeit.

Organizatoriski jautājumi
Uzņēmēji sedz ar vizīti saistītos izdevumus (transporta, naktsmītnes, biznesa pasākumu un organizatoriskos izdevumus).

Vizītes dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transporta izdevumi: atkarībā no delegācijas lieluma un nepieciešamības, iespējams, tiks organizēts kopējs transports no Rīgas uz Pleskavu;
  • Viesnīca (cena par vienu nakti – apmēram 60-80 EUR), ja atgriešanās Rīgā notiks 1.jūlijā un būs nepieciešams nakšņot Pleskavā;
  • Uzņēmēju darba programmas nodrošināšana vizītes laikā: apmēram 100 EUR (vietējais transports, reprezentatīvie un citi izdevumi programmas ietvaros).

Visas izmaksa pozīcijas un summas ir provizoriskas.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Par uzņēmuma iekļaušanu delegācijas sastāvā un precīzām vizītes izmaksām informēsim Jūs pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ieva Rubene, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26518628
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ieva.rubene@liaa.gov.lv