Latvijas uzņēmumu kopstends izstādē "Babyland 2017" Lietuvā (Viļņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmējus, bērnu preču ražotājus piedalīties Latvijas uzņēmumu kopstendā (ar standarta konstrukcijām) izstādes “Babyland”2017” ietvaros, kas norisināsies 2017. gada 24.-26. novembrī, Viļņā, Lietuvā!

Latvijas uzņēmumiem būs iespēja izstādīt savus produktus izstādes "Babyland 2017" Latvijas uzņēmumu kopstendā.

Uzņēmumi dalībai kopstendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas un saskaņā ar izstādes “Babyland” organizatoru lēmumu par uzņēmumu atbilstību izstādes konceptam.

Latvijas uzņēmumiem tiks piedāvātas šadas iespējas:

  • Pieteikšanās dalībai izstādē notiek ar īpašiem nosacījumiem (tiks precizēts)
  • Tiek nodrošināti mārketinga pakalpojumi pirms un izstādes laikā, t.sk. publikācijas medijos, sociālajos tīklos, atrakcijas un spēles izstādes apmeklētājiem ar mērķi palielināt Latvijas kopstenda atpazīstamību, citas aktivitātes
  • Apmeklēt Latvijas kopstendu tiks aicināti potenciāli sadarbības partneri, dalībniekiem būs iespēja tos satikt pie saviem stendiem vai atsevišķajā tikšanām paredzētajā zonā.

Uzņēmumiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transports, dienas nauda, viesnīca u.c.
  • Ekspozīcijas platības nomas izmaksas
  • Mārketinga materiālu maketēšanas, drukāšanas, transportēšanas un izplatīšanas izmaksas
  • Eksponātu transportēšanas organizēšana un izmaksas

Precīzas dalības izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija
Filips Tālbergs, projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26665195
E-pasts: filips.talbergs@liaa.gov.lv