Latvijas uzņēmumu kopstends izstādes “Habitare” un “Helsinki Design Week” ietvaros Somijā (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas interjera priekšmetu, dizaina risinājumu un mēbeļu ražotājus piedalīties Latvijas uzņēmumu kopstendā izstādes “Habitare” ietvaros, 2017.gada 13.-17. septembrī Helsinkos, Somijā.

Latvijas uzņēmumiem būs iespēja izstādīt savus produktus izstādes "Habitare" – dizaina sadaļā (6.hallē) Latvijas uzņēmumu kopstendā (16m2).

Paralēli tiks piedāvāta iespēja piedalīties "Helsinki Design Week" pasākumos plašākas partnerības kontekstā.

Izstāde “Habitare” ir lielākā un prestižākā vietēja mēroga dizaina izstāde Somijā. Ik gadus pasākumu apmeklē vairāk nekā 51 tūkstotis cilvēku.

Kopš 2016 izstādes "Habitare" 6.halle tiek veidota pēc "Ahead" koncepta un tiek fokusēta uz laikmetīgo dizainu un īpaši augstas kvalitātes saturu un piedāvājumu. 

"Habitare" izvirzītie kritēriji uzņēmumu dalībai sadaļā "Ahead":

  • dizains ir uzņēmuma filozofijas, produktu sortimenta un darbības pamatā;
  • uzņēmuma mērķauditorija ir ieinteresēta interjera dizaina risinājumos, amatniecības vai lietišķās mākslas produktos, ilgtspējības risinājumu vai dizaina klasikas jomā.

Uzņēmumi dalībai kopstendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas un saskaņā ar izstādes “Habitare” organizatoru lēmumu par uzņēmumu atbilstību “Ahead” konceptam.

Uzņēmumiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Transports, dienas nauda, viesnīca u.c.
  • Ekspozīcijas platības nomas izmaksas (aptuveni 1500 euro)
  • Mārketinga materiālu maketēšanas, drukāšanas, transportēšanas un izplatīšanas izmaksas
  • Eksponātu transportēšanas organizēšana un izmaksas
  • Ceļa un uzturēšanās izmaksas (aviobiļete 150 – 300 EUR/ prāmis no 10 euro vienā virzienā/ viesnīca no 100 EUR / nakts)

Precīzas dalības izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv

Alise Barvika, LIAA pārstāvniecības Somijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Somijā
Kaisaniemenkatu 13, 00100 Helsinki, Suomi
Tālrunis: +371 29285669
E-pasts: alise.barvika@liaa.gov.lv