Latvijas uzņēmumu nacionālais stends izstādē "China CEEC Expo" Ķīnā (Ninbo)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai nacionālajā stendā starptautiskajā Ķīnas - Centrālās un Austrumeiropas valstu tirdzniecības produktu izstādē "China – Central and Eastern European Countries Investment and Trade EXPO" (China CEEC Expo), kas norisināsies 2016. gada 9.-12. jūnijā Ninbo, Ķīnā!

Izstāde "China CEEC Expo" tiek rīkota Ķīnas un CAE valstu noslēgtās vienošanās par ciešāku sadarbību ietvaros, un ir vienīgā šāda veida specializētā izstāde Ķīnā. Izstādei paralēli norisināsies arī 15. Starptautiskā patēriņa preču gadatirgus – China International Consumer Goods Fair.

Izstādes dalībniekiem būs iespēja iegūt daudz jaunu un perspektīvu biznesa kontaktu. Izstādē tiek organizēti gan uzņēmumu individuālie stendi, gan arī nacionālie un reģionālie stendi.

Dalībai stendā aicinām pieteikties uzņēmumus, kuru sortimentā ir plaša patēriņa preces, interjera priekšmeti, galantērijas preces, pārtika, kosmētika, videi draudzīgi produkti, medicīnas un ekoloģiskā tūrisma pakalpojumi, kā arī izdevīgi transporta un loģistikas pakalpojumi.

Stenda laukuma izmaksas un standarta aprīkojuma (galdi, krēsli, vitrīnas) izmaksas sedz izstādes organizatori. Stenda koncepciju izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem. Stenda dizaina izstrādes un izgatavošanas izmaksas sedz LIAA. 

Mārketinga materiālu izmaksas, produktu paraugu nosūtīšanas un atmuitošanu izmaksas sedz LIAA.

Izstādes organizatori piedāvā bezmaksas pārvadājumus autobusos no Šanhajas  lidostas uz Ninbo (attālums aptuveni 200 km), kā arī no lielākajām viesnīcām uz izstāžu kompleksu.

Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

Precīzas dalības izmaksas būs iespējams noteikt, kad būs zināms dalībnieku skaits un stenda noformējums.

Par šiem un citiem jautājumiem tiks rīkota sanāksme ar iesaistītajiem uzņēmumiem uzreiz pēc pieteikšanās termiņa beigām.

Uz atbalstu dalībai stendā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieku atlasi dalībai nacionālajā stendā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

De minimis atbalsts nacionālā stenda dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un Atbalsta līgumu starp LIAA un stenda dalībnieku. Aizpildāmie dokumenti de minimis atbalsta saņemšanai nacionālā stenda dalībniekiem pieejami šeit.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv

Valters Jēkabsons, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters.jekabsons@liaa.gov.lv