Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Elmia Subcontractor – 2015" Jenšēpingā, Zviedrijā

Uzņēmumi dalībai izstādē "Elmia Subcontractor – 2015" tiks atlasīti vadoties no iesniegtās Pieteikuma anketas. Dalībai izstādē nacionālajā stendā tiks apstiprināti ne vairāk kā 12 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 500 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 70 000 līdz 500 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 70 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksports no 2013. gada apgrozījuma 8 punkti – eksports sastāda vairāk nekā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu
Produkta/ pakalpojuma esamība 2 punkti par produkta/ pakalpojuma esamību
Sadarbības partnera apraksts 1 punkti – par detalizētu aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
0,5 punkti par mājas lapu angļu vai citā svešvalodā
1 punkts par mājas lapu mērķa tirgus valodā
Pamatojums piedalīties izstādē 2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti – apraksta nav