Uzņēmumu un biedrību atlases kritēriji dalībai Latvijas nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Frankfurt Book Fair 2015" Vācijā

Kritēriji uzņēmumiem Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 300 000 EUR
6 punkti – pretendenta apgrozījums no 100 000 līdz 300 000 EUR
2 punkts – pretendenta apgrozījums no 30 000 līdz 100 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 30 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksports 2013. gadā 8 punkti – eksports sastāda vairāk kā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu
Top 3 grāmatu identificēšana 10 punkti par nosaukumiem
Top 3 grāmatu apraksts un autoru autobiogrāfijas Līdz 20 punktiem
Mājas lapa
(Maksimums – 2 punkti)
0,5 punkti par mājas lapas esamību
0.5 punkti par mājas lapu angļu vai krievu valodā
1 punkts par mājas lapu mērķa tirgus valodā
Papildus punkts par katru papildus valodu
Kritēriji biedrībām Punkti
Biedru skaits 5 punkti – vairāk kā 5 biedri
0 punkti – mazāk nekā 5 darbinieki
Biedrības mērķa atbilstība izstādes tematikai 3 punkti – mērķis atbilst izstādes specifikai
0 punkti – mērķis neatbilst izstādes specifikai
Dibināšanas gads
1 punkts – ja biedrība dibināta agrāk par 2013. gadu
0 punkti – ja biedrība dibināta 2013. vai 2014. gadā
Dalības izstādē pamatojums 2 punkti par detalizētu un atbilstošu dalības pamatojumu
0 punkti – pamatojums ir neatbilstošs vai pamatojuma nav