Uzņēmumu atlases kritēriji dalībai Latvijas uzņēmumu nacionālajā stendā starptautiskajā izstādē "Gift Show Poland 2015" Varšavā, Polijā

Uzņēmumi dalībai izstādē tiks atlasīti vadoties pēc informācijas iesniegtajā pieteikuma formā. Dalībai izstādē nacionālajā stendā tiks apstiprināti ne vairāk kā 6 uzņēmumi, kuri iegūs augstāko punktu skaitu atbilstoši sekojošiem kritērijiem:

Kritērijs Punkti
Apgrozījums 2013. gadā 8 punkti – pretendenta apgrozījums lielāks par 300 000 EUR
4 punkti – pretendenta apgrozījums no 70 000 līdz 300 000 EUR
1 punkts – pretendenta apgrozījums mazāks par 70 000 EUR
0 punkti – nav datu par apgrozījumu
Eksports no 2013. gada apgrozījuma 8 punkti – eksports sastāda vairāk kā 50 % no apgrozījuma
4 punkti – eksports sastāda 30-50 % no apgrozījuma
1 punkts – eksports sastāda mazāk nekā 30 % no apgrozījuma
0 punkti – nav datu par eksportu
Mājas lapa (Maksimums – 2 punkts)
1 punkts par mājas lapu mērķtirgus valodā
1 punkts par mājas lapu angļu valodā
Uzņēmuma apraksts 1 punkts par priekšrocību aprakstu
0 punkti – apraksta nav
Pamatojums nepieciešamībai piedalīties izstādē 2 punkti par detalizētu un atbilstošu aprakstu
0 punkti – apraksta nav