Latvijas uzņēmumu nacionālie stendi izstādē "Hannover Messe - 2018" Vācijā (Hannoverē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus pieteikties dalībai divos nacionālajos stendos starptautiskajā inženiernozaru izstādē "Hannover Messe 2018", kas notiks 2018. gada 23.-27. aprīlī Hannoverē, Vācijā!

Izstāde „Hannover Messe” ir lielākā pasaules industriālā izstāde.   Dalībai izstādē „Hannover Messe – 2017” bija reģistrētas vairāk kā 6500 kompānijas no 70 valstīm, izstādi apmeklēja rekordskaits - apmēram 220 000 apmeklētāju.

Izstādē ik gadus redzams viss jaunais, kas parādījies pasaules tirgū mašīnbūvē un metālapstrādē, rūpniecisko iekārtu ražošanā, enerģētikā, elektronikā, elektrotehnikā, automatizācijā, jaunu materiālu izstrādāšanā, pielietojamajos zinātniskajos pētījumos, kā arī citās nozarēs.

Vairāk kā 20 gadus šajā izstādē piedalās arī Latvijas uzņēmumi – 2017. gadā izstādes divās tematiskajās ekspozīcijās „Piegādes industrijai” un "Zinātniskā izpēte un tehnoloģijas" Latvijas nacionālajos stendos piedalījās 11 uzņēmumi, Rīgas Tehniskā universitāte, kā arī LIAA.

Nacionālā stenda organizatoriskie izdevumi (izstādes stenda platības noma, stenda konstrukcijas izgatavošanas un uzstādīšanas izmaksas, uzņēmumu reģistrācijas maksas izstādē izdevumi) 100% apmērā tiks finansēti no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākumu "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra  Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot stenda dalībniekiem de minimis abalstu. Vairāk informācijas šeit.

Tematiskajam stendam “Zinātniskā izpēte un tehnoloģijas” tiek plānots 55 m2 stends un ne vairāk kā 5 uzņēmumu dalība.

Tematiskajam stendam “Piegādes industrijai” tiek plānots 54 m2 stends ne vairāk kā 8 uzņēmumu dalība.

Ja dalībai katrā no stendiem pieteiksies mazāk kā 5 dalībnieki, LIAA patur tiesības samazināt izstādes stenda nomājamo platību vai arī nacionālos stendus atcelt.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Cita svarīga informācija:

  • Stenda konceptu izstrādās un par dalībnieku izvietojumu stendā lems LIAA, sadarbībā ar apstiprinātajiem dalībniekiem
  • Angļu vai vācu valodu pārzināšana ir obligāta prasība izstādes dalībniekiem.

  • Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā, pēc dalības izstādē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv