Medicīnas nozares uzņēmēju tirdzniecības misija Kazahstānā (Almati)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas medicīnas nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā, kas norisināsies izstādes "KIHE" laikā 2017. gada 17. - 19. maijam Kazahstānā, Almati.

Izstāde KIHE notiek jau 24. gadu un ir lielākā medicīnas izstāde Kazahstānā. Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizēta konference, kuras laikā uzņēmumi varēs uzstāsies ar individuālām prezentācijām, būs tikšanās ar žurnālistiem un sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem un būs iespējams apmeklēt starptautisko medicīnas nozares izstādi “KIHE”.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Tirdzniecības misijas dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • darbinieku komandējuma izdevumi;
  • izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports; uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Pieteikšanās slēgta.

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv