Medicīnas pakalpojumu sniedzēju tirdzniecības misija Lielbritānijā (Londonā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas medicīnas pakalpojumu sniedzējus piedalīties tirdzniecības misijā Lielbritānijā, kas norisināsies 2017. gada 25.-26. aprīlim Londonā.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar iespējamiem sadarbības partneriem. Tirdzniecības misijas programmas projekts:

Ierašanās Londonā 24.04. vakarā vai 25.04 no rīta. 

Otrdiena, 25.aprīlis 

Seminārs ar britu expertiem “Medicīnas tūrisma pakalpojumu virzīšanu Lielbritānija tirgū”. Pasākums notiks Latvijas vēstniecībā un tā laikā uzņēmumi varēs uzzināt no britu ekspertiem par medicīnas tūrisma pakalpojumu virzīšanu Lielbritānija tirgū. 

8.30   Reģistrācija
9.00   Prezentācija par tendencēm Lielbritānijas medicīnas tūrismā 
9.40    Apdrošināšanas un jurdiskie apspekti strādājot ar medīcīnas tūrsitiem no Lielbritānijas 
10.20  Prezentācija par pakalpojumu mārketingu Lielbritānijā, kā piesaistīt britu pacientus internetā 
11.00  Jautājumi un atbildes britu ekspertiem
12.15  Tīklošanas pusdienas ar britu ekspertiem 
14.00 London Claremont Clinic apmeklējums un iepazīšanās ar privātās klīnikas darbību Londonā. Klīnikas mājas lapa www.londonclaremontclinic.co.uk
16.00 – 18.00  Brīvais laiks

Tikšanās un kontaktu veidošana ar Latvijas diasporas pārstāvjiem Lielbritānijā, lai informētu par medicīnas pakalpojumiem Latvijā.

18.00   Ierašanās Daugavas Vanagu namā 
18.30   Latvijas vēstnieces Lielbritānijā Baibas Bražes uzruna (TBC) 
18.35   Arnis Krasovskis, MedRefund dibinātājs, Latvija kā medicīnas tūrisma galamērķis - iespējas. 
18.50   Latvijas klīniku prezentācijas par medicīnas pakalpojumiem Latvijā  
19.30   Tīklošanās sadaļa 

Trešdiena, 26.aprīlis 

9.00 – 17.00  Uzņēmumu individuālās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem Lielbritānijā.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 5 uzņēmumi.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

  • darbinieku komandējuma izdevumi (transports, naktsmītne, dienas nauda) un citām izmaksām
  • atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi)

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc tirdzniecības misijas dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalības izmaksu segšanai dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu Eiropas Savienības fondu programmas "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" ietvaros. Tāpat informējam, ka atbilstoši Eiropas Komisijas nosacījumiem Eiropas Savienības fondu programmā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" atbalstu varēs saņemt tikai mazie un vidējie uzņēmumi, kas atbilst EK Regulas Nr.641/2014 1.pielikumā 2.pantā minētajām pazīmēm.”

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv