Labsajūtas tūrisma nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Vācijā (Berlīnē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas labsajūtas tūrisma nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Vācijā (Berlīnē), kas norisināsies 2018. gada 15.-16. februārī!

Tirdzniecības misijas ietvaros tiks organizētas individuālas tikšanās, kā arī apmeklēta “4th Annual Medical CE Conference”. Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijai tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 3 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. No katra uzņēmuma tirdzniecības misijā var piedalīties viens dalībnieks. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

  • darbinieku komandējuma izdevumi (transports, naktsmītne, dienas nauda);
  • atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un misijas dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un misijas organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Atbalstu var saņemt komersanti; biedrības, kurās apvienojušies vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības un nodibinājumi, ja starp dibinātājiem un to biedriem ir vismaz pieci komersanti vai kooperatīvās sabiedrības, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1.pielikumu.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 60% ((ja dalība pirmo reizi, tad 80%) apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Dalībniekam ir jāatbilst Latvijas prioritārajiem tūrisma sektoriem (darījumu un pasākumu tūrisms, labsajūtas tūrisms). Plašāka informācija pieejama šeit.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv