Medicīnas uzņēmumu nacionālais stends izstādes "Belarus Medica" laikā Baltkrievijā (Minskā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas medicīnas jomas uzņēmumus piedalīties nacionālajā stendā, kas norisināsies izstādes "Belarus medica" laikā 2017. gada 21.-24. martā Baltkrievijā, Minskā.

Izstāde “Здравоохранение Беларуси 2017 / Belarus Medica" notiek katru gadu un ir lielākā medicīnas izstāde Baltkrievijā. Izstādē 2016. gadā piedalījās apmēram 200 kompānijas no Baltkrievijas, Vācijas, Indijas, Lietuvas u.c. valstīm. Izstāde orientēta uz profesionālo apmeklētāju un apmeklēja 10 000 nozares speciālisti.

LIAA piedalīsies ar savu stendu (~20 m2) un aicina uzņēmējus izmantot iespēju prezentēt sevi. Stendā uzņēmumam būs paredzēta darba vieta, papildus tiks organizētas individuālās tikšanās un uzņēmēju kontaktbirža.

Uzņēmumi dalībai Latvijas nacionālajā stendā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 10 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda, vīza), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir nacionālā stenda dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos nacionālajā stendā starptautiskajās izstādēs ārvalstīs, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
Fakss: +371 67039401
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv