Meistarklase "Projektu vadības procesa izstrāde, izmantojot SCRUM metodoloģiju" (Rīgā)

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar nodibinājumu TechHub Riga.

2017. gada 12. oktobrī
Rīgā (norises vieta tiks paziņota dalībniekiem)

Jaunuzņēmumu produktu izstrādāšanā vislielākā loma ir programmētājiem, kas raksta programmas produktiem. Līdz ar to sevi pierādījusi ir SCRUM programmatūras projektu vadības metodoloģija, kas sakārto programmu izstrādes procesus un ļauj panāk rezultātu maksimāli efektīvi.

Spējā izstrāde (angļu val. Agile development) ir programminženierijas nozare, kura satur organizatorisku un metodoloģisku pasākumu kopumu ar mērķi nodrošināt iespējami ātru (laika ziņā), elastīgu (lietotāja prasību ziņā) un efektīvu (izpildes ziņā) programmatūras projektu izstrādi un ieviešanu. Spējās izstrādes principi balstās uz iteratīviem soļiem, programmatūras izstrādes projektu visā tā dzīves ciklā realizējot pa nelieliem secīgiem posmiem.

Scrum ir spējās izstrādes sistēma, lai izpildītu kompleksus projektus. Lai arī Srum metodoloģija oriģināli tika izveidota programmatūras izstrādes projektiem, šī metodoloģija ir piemērota jebkurām sarežģitām, inovatīvām darba jomām. 

Spējās izstrādes Scrum procesa izmantošanas ieguvumi kompānijā ir:

  • Rezultātu kvalitātes uzlabojumi;
  • Spēja tikt galā ar izmaiņām procesos (un paredzēt tos);
  • Sniegt labākus aprēķinus, tērējot mazāk laika to veidošanā;
  • Labāka kontrole pār projekta grafiku un stāvokli.

Mentors: Olīvija Spēlmane (Latvija) ir Scrum-meistare un sertificēta IT projektu vadības profesionāle ar vairāk kā 8 gadu pieredzi šajā sfērā.  

Olīvija ieguva Maģistra grādu Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā "RISEBA" un kopš 2017. gada sākuma ir arī sertificēta Scrum-meistare. Viņa ir piedalījusies vairāk kā 15 startptautisku telekomunikāciju un apdrošināšanas kompāniju projektu izstrādē un šobrīd vada stratēģiska IT projekta komandu. Paralēli savai profesionālajai karjerai, Olīvija ir arī aktīva volejbola entuziaste un piedalās triatlona sacensībās.

“That absolute alignment of purpose and trust is something that creates greatness.” ― Jeff Sutherland.

Programma

Pasākuma darba valoda - angļu.
Dalība bezmaksas.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Seržāne, vecākā projektu vadītāja
Inovāciju atbalsta nodaļa
Tehnoloģiju departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039454, +371 27831364
E-pasts: ilze.serzane@liaa.gov.lv

Lauma Gailīte
Projektu menedžere
Latvijas startup komūna
Tālrunis: +371 22100401
E-pasts: lauma.gailite@techhub.com


Iezīmes: