Modes dizaineru un interjera priekšmetu ražotāju tirdzniecības misija Nīderlandē (Hāgā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas modes dizainerus un interjera priekšmetu ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Nīderlandē, kas norisināsies no 2017. gada 6. – 19. martam Hāgā.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas dizaina atpazīstamību Nīderlandē un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misija tiek organizēta ekspozīcijas veidā sadarbībā ar dizaina preču konceptveikalu Northbound Store.
Latvijas dizaina produktu ekspozīcija tiks izvietota Northbound Store telpās īpaši šīs misijas vajadzībām paredzētā vietā, turklāt, lai palīdzētu Latvijas dizaineriem nodot vēstījumu par savu zīmolu, tā radīšanas procesu un pieredzi, katram dizaina zīmolam tiks dota iespēja sniegt individuālu prezentāciju 9. martā, kad notiks Latvijas dizaina priekšmetu ekspozīcijas oficiāla atklāšana. Uz prezentācijām plānots aicināt koncepta un dzīves stila veikalu iepircējus, blogerus un žurnālistus. Vakara pieņemšanas un neformālu sarunu laikā būs iespēja dibināt kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas dalībnieku atlase tiks veikta sadarbībā ar Northbound Store, apstiprinot dalību 9-10 Latvijas modes un dizaina priekšmetu zīmoliem.

Provizoriskā programma:
  • 5. marts – ekspozīcijas iekārtošana Hāgā
  • 6. marts – ekspozīcijas neformālā atklāšana
  • 9. marts – individuālās prezentācijas, tikšanās ar žurnālistiem, blogeriem, iepircējiem
  • 10. marts – tikšanās ar žurnālistiem, blogeriem, iepircējiem
  • 19. marts – ekspozīcijas slēgšana un produktu transportēšana atpakaļ uz Latviju

Produktu transportēšanu uz un no pasākuma norises vietas nodrošinās LIAA.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80 % apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un misijas dalībnieku. Plašāka informācija pieejama šeit

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc visu dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieku atlasi veiks LIAA pēc pieteikuma anketās iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv