Mūzikas industrijas uzņēmumu tirdzniecības misija konferences "SeaZone" laikā Polijā (Sopotā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas mūzikas nozares pārstāvjus piedalīties Latvijas mūzikas industrijas tirdzniecības misijā, kas notiks no 2017. gada 8.-10. jūnijam Polijā, Sopotā.

Seazone” ir lielākais mūzikas nozares profesionāļu tikšanās pasākums Polijā. Tas ir adresēts mūzikas menedžeriem, producentiem, promoteriem, mūzikas grupām, klubu īpašniekiem, aģentūrām, mūzikas dzīves pasākumu organizētājiem, kā arī citiem mūzikas nozares profesionāļiem. Pasākumu apmeklē un tajā piedalās nozīmīgākie Polijas mūzikas biznesa pārstāvji, turklāt ik gadu pieaug ievērojamu ārvalstu festivālu un ierakstu kompāniju dalībnieku skaits. Dienas laikā plašā mūzikas nozares konferencē tiks pārrunāti dažādi svarīgi nozares jautājumi, kā arī organizēti praktiski apmācību semināri.

Pasākuma programma atrodama šeit.

Savukārt vakarā notiks mūzikas grupu prezentācijas. Plānots, ka prezentācijās piedalīsies 150 mākslinieki – mūziķi, dīdžeji, vizuālie mākslinieki u.c.

Latvijas nozares prezentācija tiks organizēta klubā “Libation” , kurā savu sniegumu varēs prezentēt četri Latvijas mākslinieki vai mūzikas grupas. Interesentu saraksts tiks iesniegts organizatoriem, kuri veiks grupu atlasi pēc saviem kritērijiem.

Uzaicinātajiem māksliniekiem “SeaZone” segs vienas dienas naktsmītnes izmaksas, ēdināšanas pakalpojumus, izdevumus par kluba īri, skaņotāja pakalpojumus un apskaņošanu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieku atlasi dalībai tirdzniecības misijā veiks LIAA, sadarbībā ar “SeaZone” pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti uzņēmumi, kuri būs ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā dalības maksas, vizītes organizēšanas izmaksu un ceļa (transporta) izdevumu, segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir valsts amatpersonu vizītes dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos valsts amatpersonu vizītē, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv