Mūzikas nozares tirdzniecības misija Polijā (Varšavā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas mūzikas nozares pārstāvjus piedalīties Latvijas Mūzikas attīstības biedrības un Latvijas Mūzikas eksports organizētajā mūzikas industrijas tirdzniecības misijā uz Poliju, kas notiks “Europejskie Targi Muzyczne Co Jest Grane 24 2016” mūzikas konferences laikā.

Europejskie Targi Muzyczne Co Jest Grane 24 2016 ir lielākā un svarīgākā mūzikas nozares tikšanās platforma, kas nu jau sesto gadu norisināsies novembra pēdējā nedēļas nogalē Varšavā (šogad – 25.-27. novembrī). Platforma, katru gadu, pulcē ievērojamākos nozares pārstāvjus, kā arī jaunās grupas un klausītājus.

24. novembrī, dienu pirms konferences, notiks Latvijas, Lietuvas un Polijas mūzikas industriju sadarbības pasākums, kura laikā notiks iepazīstināšana ar katras valsts mūzikas industriju.

Misijas laikā iecerēta mūzikas industrijas pārstāvju tikšanās, iepazīšanās ar Polijas mūzikas industrijas pārstāvjiem - ierakstu kompānijām, Varšavas koncertvietām, kā arī koncertorganizācijām.

Tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piedāvāta bezmaksas akreditācija uz mūzikas industrijas konferenci -  "6. Europejskie Targi Muzyczne Co Jest Grane 24 2016”.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī dalības maksu (tiek segta 80 % apmērā).

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un stenda organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:

Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv