Pārtikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Summer Fancy Food Show" laikā ASV (Ņujorkā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas un dzērienu ražotājus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā, kas tiks organizēta paralēli Latvijas nacionālajam stendam vienā no lielākajām pārtikas izstādēm Ziemeļamerikā "Summer Fancy Food Show", kas norisināsies 2017. gada 25.-27. jūnijā Ņujorkā, ASV.

"Fancy Food Show" ir viena no lielākajām specializētās pārtikas izstādēm Ziemeļamerikā, kura norisinās divas reizes gadā – ziemas izstāde janvārī Sanfrancisko un vasaras izstāde jūnijā Ņujorkā. Plānots, ka izstādi apmeklēs ap 47 tūkst. profesionālo apmeklētāju (iepircēju) galvenokārt no Ziemeļamerikas.

Dalībai izstādē aicinām pieteikties uzņēmējus, kuriem ASV jau ir vismaz 1-3 biznesa kontakti, ar kuriem uzņēmumi paši var noorganizēt tikšanās Tirdzniecības misijas ietvaros (uzņēmumi bez esošiem vai potenciāliem reāliem kontaktiem dalībai tirdzniecības misijā netiks apstiprināti).

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu,  kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Dalībai tirdzniecības misijā tiks apstiprināti 7 uzņēmumi, kas būs izpildījuši nosacījumu par esošajiem vai potenciālajiem biznesa kontaktiem. Tālāko izvērtējumu dalībai tirdzniecības misijā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas izvērtēšanas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem.

Plānotā tirdzniecības misijas programma:

25.06.2017.Summer Fancy Food izstādes apmeklējums / kontaktu dibināšana.
26.06.2017.Seminārs: Neits Barbanels (Nate Barbanel), Aero-Cos International, Par ASV tirgus niansēm (TBC);
Seminārs: FDA pārstāvis par pārtikas produktu eksportu uz ASV (TBC);
Kontaktu dibināšana izstādes ietvaros / individuālās tikšanās.
27.06.2017.Kontaktu dibināšana izstādes ietvaros / individuālās tikšanās.

Summer Fancy Food izstādes darba laiki:

  • 25.06  10.00-17.00
  • 26.06  10.00-17.00
  • 27.06  10.00-16.00

Cita svarīga informācija:

  • Angļu valodas pārzināšana ir obligāta prasība tirdzniecības misijas dalībniekiem (LIAA nenodrošinās tulkošanas pakalpojumu);
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Inga Valdmane, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29472835
E-pasts: inga.valdmane@liaa.gov.lv