Pārtikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija izstādes "Tuttofood" laikā Itālijā (Milānā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā starptautiskās izstādes "Tuttofood" norises laikā Itālijā, Milānā 2017. gada 8.-11. maijā

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar Itālijas uzņēmumiem, kā arī būs iespējams izvietot savus produktus LIAA pārstāvniecības organizētā stendā izstādē “Tuttofood”, kas notiek reizi 2 gados un pulcina iepircējus no vairāk kā 77 pasaules valstīm.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar iespējamiem sadarbības partneriem.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

07.-08.05.2017.Ierašanās Milānā.
08.-11.05.2017.Kontaktu dibināšana izstādes ietvaros / individuālās tikšanās.
11.-12.05.2017.Atgriešanās Latvijā.

Tirdzniecības misijas dalībnieku skaits – ne vairāk kā 5 uzņēmumi. Dalība tirdzniecības misijā tiks vērtēta atbilstoši vērtēšanas kritērijiem. Dalībai tiks apstiprināti pieci uzņēmumi, kas ieguvuši augstāko punktu skaitu.

Tirdzniecības misijas dalībniekiem jārēķinās ar šādām izmaksām:

  • Darbinieku komandējuma izdevumi;
  • Atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un tamlīdzīgi).

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai un noslēgto Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku. De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Inga Valdmane, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29472835
E-pasts: inga.valdmane@liaa.gov.lv