Pārtikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Ķīnā (Šanhajā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Ķīnā, kas norisināsies 2017. gada 7.-10. novembrī Šanhajā!

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Uzņēmumi dalībai tirdzniecības misijā tiks atlasīti, vadoties pēc pieteikuma formā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 7 uzņēmumi, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši iepriekš noteiktiem atlases kritērijiem. Atlases kritēriji pieejami šeit.

Tirdzniecības misijas programmas projekts:

  • 7.11.2017 Ierašanās Šanhajā ar rīta avio reisu no Rīgas. Pēcpusdienā tikšanās ar pārstāvjiem no vietējās pašvaldības ekonomikas sekcijas (ja būs interese no uzņēmējiem).
  • 8.11.2017 Tikšanās ar individuāliem iepircējiem, tiks organizēts tā, lai katram uzņēmumam būtu vismaz viena vai divas tikšanās pie iepircējiem birojā.
  • 9.11.2017 Kontaktbirža ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kuru organizē nozares eksperts ViewWieden (www.viewwiden.com). LIAA organizē kopstendu, kurā katram uzņēmumam būs iespēja sevi prezentēt.
  • 10.11.2017 Kontaktbirža ar potenciālajiem sadarbības partneriem, kuru organizē nozares eksperts ViewWieden (www.viewwiden.com). LIAA organizē kopstendu, kurā katram uzņēmumam būs iespēja sevi prezentēt.
  • 10.11.2017 vakarā vai 11.11.2017 – došanās mājās.

Cita svarīga informācija:

  • Plānots, ka ViewWieden organizēto kontaktbiržu apmeklēs ap 300 profesionālu iepircēju un organizatori garantē, ka kontakbiržas laikā katram uzņēmumam būs vismaz 20 tematiski atbilstošas tikšanās. Šāda kontaktbirža tiek organizēta jau 7 gadus pēc kārtas un tieši pēdējos gados to citu valstu kolēģi ir novērtējuši, kā ļoti kvalitatīvu. Papildus informācija par kontaktbiržu pieejama šeit.
  • Būtu nepieciešams apsvērt iespēju algot Ķīniešu valodas tulku pasākuma laikā, jo pastāv liela varbūtība, ka daļa no iepircējiem nepārvaldīs angļu valodu.
  • Angļu vai ķīniešu valodas pārzināšana ir obligāta prasība tirdzniecības misijas dalībniekiem.
  • Dalībniekiem ir jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Dalības maksa: 1400 Eiro*. Katra uzņēmuma vienam dalībniekam Ķīnas puse sedz 3 naktis 5 zvaigžņu viesnīcā, kurā notiks pasākums.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne@liaa.gov.lv

Kaspars Rožkalns, pārstāvniecības vadītājs Ķīnā (Šanhajā un NIngbo)
Unit 2204, Shui On Plaza, 333 Huai Hai Zhong Road, Shanghai, 200021, China
E-pasts: kaspars.rozkalns@liaa.gov.lv