Pārtikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Latvijas dienu laikā Nīderlandē (Amsterdamā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas pārtikas ražotājus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā uz Nīderlandi (Amsterdama) š.g. 29.-30. maijā, kas tiks organizēta Latvijas dienu "Taste Latvia" ietvaros un notiek sadarbība ar Nīderlandes pārtikas nozares ekspertiem TOPECS!

Plānotā tirdzniecības misijas programma:
Otrdiena, 29.05.
09:05
    Ierašanās Amsterdamā, lidostā tikšanās ar Egitu Aizsilnieci-Ibemu un došanās uz veikalu ar organizētu transportu (46min brauciens);

11:30-12.30    Tikšanās un dalība Latvijas Dienu atklāšanā veikalā PLUS+ (De Vlashoeck 24-30, 2661 LM Bergschenhoek) https://goo.gl/kzmQzv , veikala apmeklējums un tikšanās ar īpašnieku/iepircēju kā arī ar citiem pārtikas nozares ekspertiem. PLUS Koelhuis ir viens no 5 vislielākajiem PLUS frančīzes ķēdes veikaliem ar lielu uzsvaru uz dabīgu produkciju.

13.00   Došanās ar organizētu transportu uz Amsterdamu. Mikroautobuss 14.00 izlaidīs braucējus pie RAI (PLMA apmeklējumam)

14.00-15.30. PLMA apmeklējums

16.00-19.00    Latvijas goda konsulāta atklāšana un tīklošanas pasākums  (van till advocaten,De Lairessestraat 131-135, 1075 HJ Amsterdam).

Trešdiena, 30.05.
06.30-09.00
papildus iespēja piedalīties kā viesiem BNI biznesa brokastīs. Iespēja uzrunāt 40 Amsterdamas uzņēmējus un lūgt tiem noderīgus kontaktus (brokastis 20EUR)

9:30-16:00 tikšanās ar potenciālajiem sadarbība partneriem, ko organizē TOPECS,  (LIAA birojā Amsterdamā, Singel 250).

18:50 Izldiošana uz Rīgu ( AirBaltic)
Idejas viesnīcām: Tā kā šais datumos notiek PLMA ar 30 000 apmeklētājiem, tad viesnīcas jau ir noslogotas. Aicinu par palikšanu pieņemt lēmumu laicīgi.

  1. Hotel Flipper Amsterdam, Borssenburgstraat 5, Zuideramstel, 1078 VA Amsterdam, Nederland, 158EUR par nakti
  2. Amstel Riverview,  Amsteldijk 22 II, Amsterdam Oud-Zuid, 1074 HS Amsterdam, Nederland, 122EUR par nakti

Lai izmantotu LIAA pakalpojumus, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Tirdzniecības misija tiek organizēta no darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2. pasākuma "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana" saskaņā ar 2015. gada 1.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.678., piešķirot tirdzniecības misijas dalībniekiem de minimis atbalstu. Vairāk informācijas šeit.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes, pašvaldības un plānošanas reģioni (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības). Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas:

  • dalības maksa (300 EUR, TOPECS pakalpojumi);
  • darbinieku komandējuma izdevumi (transports, naktsmītne, dienas nauda);

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Egita Aizsilniece-Ibema, LIAA pārstāvniecības Nīderlandē vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +31 207995622, +31 629471855
E-pasts: egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lv