Pārtikas nozares uzņēmumu tirdzniecības misija Nīderlandē (Amsterdamā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina pārtikas nozares uzņēmumus pieteikties dalībai tirdzniecības misijā, kas norisināsies 2017. gada 27. - 29. oktobrī Nīderlandē, Amsterdamā!

Tirdzniecības misijas ietvaros LIAA pārstāvniecība Nīderlandē misijas dalībniekiem organizēs individuālas tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem atbilstoši uzņēmumu interesēm. Paralēli sestdienā tiek piedāvāta iespēja apmeklēt ziemeļvalstu produktu gadatirgu Scandinavie XL, kas notiek jau ceturto gadu pēc kārtas.

Provizoriskā tirdzniecības misijas programma
27.10. – ierašanās Amsterdamā, individuālās programmas
28.10. – Scandinavie XL apmeklējums
29.10. – atgriešanās Latvijā

Izmaksas par dalību tirdzniecības misijā ietvert:

  • Aviobiļetes Rīga – Amsterdama – Rīga (~ 300 eur 1 persona)
  • Viesnīcas izmaksas (~100 eur par nakti 1 personai)
  • Vietējā transporta izdevumi atbilstoši programmai

Uzņēmumiem jārēķinās ar tirdzniecības misijas dalības maksu, savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Uz atbalstu var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, biedrības un nodibinājumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikumu, kā arī ostu pārvaldes (projektos, kas neietver saimnieciskās darbības).

Dalībnieki var pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai ne vairāk kā trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. Dalībniekiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai saņemtu ES finansiālu atbalstu, nepieciešams noslēgt līgumu ar LIAA par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Uzņēmumiem nedrīkst būs VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Inga Valdmane, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29472835
E-pasts: inga.valdmane@liaa.gov.lv

Sīkāka informācija par tirdzniecības misijas programmu pie LIAA pārstāves Nīderlandē:
Egita Aizsilniece-Ibema
LIAA pārstāvniecības Nīderlandē vadītāja
Singelsteate, Singel 250, 1016 AB, Amsterdam, The Netherlands
T: +31 207 995 622
+31 (0) 6 2947 1855
egita.aizsilniece-ibema@liaa.gov.lv
www.liaa.nl