Pārtikas ražotāju tirdzniecības misija Ķīnā (Šanhajā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2016. gada 10.-11. maijā pārtikas produktu ražotājiem rīko tirdzniecības misiju Šanhajā, Ķīnā.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir dalība “China Imported Food & beverage One-on-one Negotiation Meeting” un dibināt kontaktus ar iespējamajiem sadarbības partneriem. Vizītes ietvaros Latvijas pārtikas ražotājiem būs iespēja iepazīties ar prezentācijām par Ķīnas importa noteikumiem un tirgus tendencēm, kā arī pasākuma ietvaros individuāli tikties ar Ķīnas iepircējiem.

Dalībai tiks apstiprināti ne vairāk kā 5 uzņēmumi (no katra uzņēmuma ne vairāk kā 1 dalībnieks). Dalības maksa tirdzniecības misijā ap 5700 EUR*, kas tiks sadalīti vienlīdzīgi starp visiem misijas dalībniekiem (ja 5 dalībnieki, katram 1140 EUR, ja 4 dalībnieki, katram 1425 EUR, utt.). Ja dalībai TM pieteiksies mazāk nekā 5 dalībnieki, LIAA patur tiesības tirdzniecības misiju atcelt. Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā no tirdzniecības misijas dalības maksas.

*- summa var mainīties, atkarībā no valūtas svārstībām.

Dalībnieku atlasi dalībai tirdzniecības misijā veiks LIAA pēc pieteikuma anketā iesniegtās informācijas. Dalībai tiks apstiprināti pretendenti, kuri ieguvuši augstāko punktu skaitu atbilstoši atlases kritērijiem šeit.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Pārējiem komersantiem dalība jāsedz par saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts tirdziniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku (tiek izstrādāts). De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos vizītes ietvaros, pēc dalības vizītē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Kaspars Rožkalns, pārstāvniecības vadītājs

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Ķīnā (Šanhajā)
Unit 2204, Shui On Plaza, 333 Huai Hai Zhong Road, Shanghai, 200021, China
E-pasts: kaspars.rozkalns@liaa.gov.lv

Valters Jēkabsons, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters.jekabsons@liaa.gov.lv