Pārtikas ražotāju tirdzniecības misija Polijā (Varšavā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) 2016. gada 4.-5. februārī pārtikas produktu ražotājiem plāno rīkot tirdzniecības misiju Varšavā, Polijā.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir dibināt kontaktus ar iespējamajiem sadarbības partneriem un veikt tirgus izpēti. Vizītes ietvaros Latvijas pārtikas ražotājiem tiks organizētas tikšanās ar Polijas distributoru, vairumtirgotāju un mazumtirdzniecības ķēžu pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējamās sadarbības iespējas.

Pasākums tiks organizēts ar sadarbībā ar Polijas loģistikas un konsultācijas firmu Raben, piesaistot uzņēmuma plašo klientu klāstu – pārtikas produktu distribūcijas kompānijas no Polijas Ziemeļaustrumu reģioniem. Tikšanās grafiks un potenciālie dalībnieki no Polijas būs zināmi pēc pieteikšanās termiņa beigām, ņemot vērā abu iesaistīto pušu intereses.

Dalības maksa vizītē apmēram 350 EUR.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Pārējiem komersantiem dalība jāsedz par saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts tirdziniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku (tiek izstrādāts). De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos vizītes ietvaros, pēc dalības vizītē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Valters Jēkabsons, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 27827525
Fakss: +371 67039401
E-pasts: valters.jekabsons@liaa.gov.lv