Pasākumu “Oslo Innovation Week 2017” ietvaros Norvēģijā novērtēšanas anketa

2017.gada 25. - 29. septembrī Norvēģijā, Oslo.

Lai novērtētu un uzlabotu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti, lūdzam Jūs aizpildīt šo anketu!
Lūdzu, novērtējiet zemāk minētos apgalvojumus par pasākuma prezentācijām!
Kā Jūs uzzinājāt par šo pasākumu?
Kādas pasākuma tēmas Jūs varētu interesēt?
Informācija par pasākuma dalībnieku
(šo informāciju var nenorādīt un tādejādi iesniegt anketu anonīmi)