Radošo nozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Singapūrā festivāla "I light Marina Bay" laikā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas radošo nozaru uzņēmumus pieteikties tirdzniecības misijā Singapūrā, kas norisināsies 2016. gada  29. februārī - 27. martā gaismas mākslas festivāla "I Light Marina Bay" laikā Singapūrā.

Tirdzniecības misijas galvenais mērķis ir dibināt kontaktus ar iespējamajiem sadarbības partneriem un piedalīties gaismas festivālā “I light Marina Bay”. Vizītes ietvaros paredzētas tikšanās ar festivāla organizatoriem, tikšanās ar citu līdzīgu festivālu  organizatoriem Singapūrā, kā arī Singapūras gaismas objektu izpēte.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām. 

Dalības maksa vizītē 60 EUR *

* Par sniegto pakalpojumu LIAA piestādīs rēķinu.  Apmaksāto naudu uzņēmums varēs atgūt 100% apjomā, iesniedzot LIAA rēķinu un samaksas dokumentu tiklīdz jaunais projekts tiks apstiprināts un uzņēmums būs noslēdzis līgumu (sākot no 2016. gada aprīļa).

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Pārējiem komersantiem dalība jāsedz par saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts tirdzniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku (tiek izstrādāts). De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos vizītes ietvaros, pēc dalības vizītē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Uzņēmumiem saņemot atbalstu nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Lāsma Līdaka, LIAA pārstāvniecības Singapūrā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Singapūrā
19 Cecil Street, #04-01, The Quadrant at Cecil, Singapore 049704
Tālrunis: +65 9351 7784, +371 2939 2900
E-pasts: lasma.lidaka@liaa.gov.lv