Seminārs "Atbalsta iespējas uzņēmējiem"

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) un Liepājas dome

2015. gada 29. aprīlī
Liepājas pilsētas domes Lielajā zālē

Adrese: Liepāja, Rožu iela 6

Novērtē semināru!

Seminārā interesenti tiks iepazīstināti ar LIAA administrētajām programmām, kā arī tiks sniegta praktiska informācija par programmu "Inovācijas "zaļās" ražošanas jomā" neliela apjoma grantu shēmas ietvaros. Seminārā apmeklētāji tiks informēti par aktivitātes pamatnosacījumiem, projektu sagatavošanu un iesniegšanas kārtību, kā arī par vērtēšanas kritērijiem.

Tāpat uzņēmēji tiks iepazīstināti ar Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programmu un Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmu, kā arī ar Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. principiem.

Pēc semināra interesentiem būs iespēja saņemt arī individuālas konsultācijas.

Dalība bezmaksas.

Programma

Prezentācijas:
LIAA atbalsts uzņēmējiem
Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma un Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma
Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.
Neliela apjoma grantu shēmas 3. atlases kārta

Kontaktinformācija:
Linda Grīnfelde, vecākā speciāliste
Klientu apkalpošanas nodaļa

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039499
Fakss: +371 67039401
E-pasts: linda.grinfelde@liaa.gov.lv