Seminārs “Intelektuālā īpašuma sniegtās iespējas mazo un vidējo uzņēmumu biznesa attīstībai” (Rīgā)

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sardarbībā ar Patentu valdi.

2018. gada 26. februārī
LIAA konferenču zālē 2. stāvā

Adrese: Rīga, Pērses iela 2

Semināram aicinām pieteikties mazos un vidējos uzņēmējus (MVU), kā arī citus interesentus, kas vēlas iegūt zināšanas par intelektuālā īpašuma sniegtajām iespējām MVU biznesa attīstībai.

Šis seminārs ir daļa no Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību atbalsta dienesta un Eiropas Patentu akadēmijas rīkotajām apmācībām, kuru mērķis ir pievērst MVU uzmanību intelektuālajam īpašumam, īpaši Eiropas patenta un Vienotā spēka Eiropas patenta sniegtajām iespējām un aizsardzības sistēmai. Apmācību saturs balstās uz MVU gadījumu izpētes projektiem, kurus ir veikuši Eiropas Patentu iestādes eksperti.

Šajā seminārā tiks izskatīts somu uzņēmuma “Picote Oy” pieredzes stāsts, kuri ir attīstījuši savu uzņēmējdarbību pateicoties veiksmīgai intelektuālā īpašuma stratēģijai, tādējādi palielinot sava uzņēmuma konkurētspēju un nodrošinot tā ilgtermiņa stratēģijas veiksmīgu ieviešanu praksē.

Semināra laikā tiks aplūkotas šādas tēmas:

  • Intelektuālā īpašuma pamati: ieteikumi un biežāk pieļautās kļūdas;
  • Kā veiksmīgi izmantot intelektuālā īpašuma sniegtās iespējas sava uzņēmuma attīstībai – uzņēmuma “Picote Oy” pieredzes stāsts;
  • Vienotā spēka Eiropas patenta priekšrocības;
  • Patentu valdes pakalpojumi.

Darba valoda - angļu.
Dalība bezmaksas.

Semināra pogramma

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jekaterina Vanaga, projektu vadītāja
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (EEN)
Biznesa informācijas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039430, +371 26330459
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jekaterina.vanaga@liaa.gov.lv