Seminārs "Intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzība ārējos tirgos"

Organizē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra sadarbībā ar AS "Swedbank" Eiropas Biznesa atbalsta tīkla projekta ietvaros

2014. gada 29. aprīlī
"Swedbank" galvenās ēkas konferenču zālē

Adrese: Rīga, Balasta dambis 1a, 25. stāvs

 Prezentācijas

Semināra mērķis ir iepazīstināt ar intelektuālā īpašuma (izgudrojumu, patentu, preču zīmju, dizainparaugu) tiesību aizsardzības iespējām ārvalstīs.

Aicinām piedalīties esošos un potenciālos preču vai pakalpojumu eksportētājus.

Semināra tēmas:
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzības iespējas ārvalstīs, reģistrācijas procedūras un svarīgākie termiņi;
  • Veids, kādā no intelektuālā īpašuma izmantošanas rodas ienākumi;
  • Iespējas optimizēt nodokļus uz intelektuālā īpašuma rēķina;
  • Intelektuālā īpašuma ietekme uz investīciju projektu novērtēšanu bankās un ES fondos;
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzības nozīme Ķīnā, veicamās procedūras;
  • "The China IPR SME Helpdesk" piedāvātie bezmaksas pakalpojumi, ko var izmantot Latvijas uzņēmēji.
Semināra lektori:

Maruta Vītiņa, Eiropas un Latvijas patentpilnvarotā, SIA "Aģentūra TRIA ROBIT".
Olga Vahatova, Eiropas un Latvijas patentpilnvarotā, SIA "Aģentūra TRIA ROBIT".
Bernards Devits, Ķīnas intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzības atbalsta dienesta (The China IPR SME Helpdesk) eksperts.

Semināra noslēgumā būs iespēja tikties ar semināra lektoriem individuāli.

Seminārs notiks latviešu un angļu valodā.

Dalība bezmaksas.

Programma

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 29128382
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv