Divu dienu seminārs "Jaunu ideju ģenerēšana" Ventspilī

2014. gada 10. un 12. aprīlī
Ventspils Augstskolā

Adrese: Ventspils, Inženieru iela 101 (auditorijas A 205. un A 408.)

Ideju ģenerēšanas seminārā dalībnieki tiks iepazīstināti ar ideju ģenerēšanas metodēm. Semināra dalībnieki apgūs šo metožu praktisko pielietošanu un, lai idejas virzīšana tirgū būtu veiksmīga, arī ideju tālākas attīstīšanas priekšnosacījumus. Tāpat semināra dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādām radošās domāšanas, jaunrades un ideju izvērtēšanas metodēm, kā arī ideju meklēšanas kanāliem. Semināra laikā tiks organizēti praktiski uzdevumi.

Ideju ģenerēšanas semināra mērķis ir sniegt tā dalībniekiem praktisku rīku kopumu ideju ģenerēšanai un attīstīšanai un individuāli definēto ideju pilnveidošanai, kā arī ievirzīt semināra dalībniekus produktu (vai pakalpojumu) radīšanas un attīstīšanas procesā un uzņēmējdarbības uzsākšanā.

Potenciālie ideju ģenerēšanas semināra dalībnieki – ideju autori, augstākās izglītības iestāžu vecāko kursu studenti, kā arī jaunie uzņēmēji, kas vēlas paplašināt iemaņas un stiprināt sava uzņēmuma konkurētspēju.

Sagaidāmais rezultāts:
  • Izpratne par jēdzieniem "jauns produkts" un "inovācija";
  • Skaidrība par dažādiem inovāciju līmeņiem;
  • Izpratne par procesu, kā no idejas nokļūst līdz produktam;
  • Izpratne par produkta radīšanas procesā iesaistītajām pusēm un to savstarpējo mijiedarbību (ietekmi);
  • Prasme noteikt un analizēt klientu vajadzības veiksmīga produkta izstrādei;
  • Izpratne par dažādām ideju ģenerēšanas metodēm un to atšķirībām;
  • Izpratne par komandas nozīmi jaunrades procesā;
  • Prasme izmantot jaunrades metodes.
Semināra lektori:

Juris Roberts Kalniņš, profesors, radošās domāšanas pasniedzējs.
Vita Brakovska, biedrības "Zināšanu un inovācijas sabiedrība" (ZINIS) valdes locekle, Britu padomes (The British Council) aktivitātes "Nākotnes pilsētas spēle" (Future City Game) sertificēta vadītāja ar starptautisku pieredzi radošās domāšanas rosināšanā Eiropā, Krievijā un Āzijā.

Seminārs notiks latviešu valodā.

Dalība bezmaksas.

Programma

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:

Nataļja Jarohnoviča
Ventspils Augstskola
Tālrunis: +371 26838344
E-pasts: natalja.jarohnovica@venta

Anete Vītola, projektu vadītāja
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469
E-pasts: anete.vitola@liaa.gov.lv

Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Ventspils Augstskolu LIAA projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.