Seminārs "Personas datu aizsardzība medicīnas jomā" (Rīgā)

Rīko Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) ar zvērinātu advokātu biroju “BDO Law”.

2017. gada 5. septembrī
LIAA 4. stāva konferenču zālē 

Adrese: Rīga, Pērses iela 2

Medicīnas iestādes savā darbā apstrādā daudz un dažādus personas datus, tajā skaitā arī sensitīvos (jeb īpašu kategoriju) personas datus. Medicīnas iestādes ir atbildīgas par veiktās datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu prasībām, tādēļ, tām ir būtiski pārliecināties un nodrošināt, ka veiktajā datu apstrādē nav tādu trūkumu, kas novestu pie piemērojamo normatīvu aktu pārkāpumiem.

No 2018. gada 25. maija personu datu apstrādē būs jāievēro Vispārīgā datu aizsardzības regula. Saglabājot šobrīd spēkā esošā regulējuma galvenos principus, regula paredz arī vairākas jaunas prasības.

Aicinām apmeklēt semināru, kurā būs iespēja uzzināt gan par jaunās regulas prasībām, gan arī par Datu valsts inspekcijas līdzšinējo praksi datu apstrādē medicīnas jomā.

Lektori:
Līva Aleksejeva – Zvērinātu advokātu biroja “BDO Law” vecākā juriste, sertificēta personas datu aizsardzības speciāliste
Olga Graudiņa – Datu valsts inspekcijas Reģistrācijas lietu izskatīšanas nodaļas vadītāja
Matīss Liepiņš – Datu valsts inspekcijas Personas datu apstrādes uzraudzības nodaļas juriskonsults

Programma

Vispārīgā datu aizsardzības regula un personas datu apstrāde medicīnas jomā

Semināra darba valoda – latviešu
Dalība bezmaksas

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Ezerkalne, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26425284
E-pasts: anete.ezerkalne@liaa.gov.lv

Iezīmes: