Tekstila nozares uzņēmumu un modes dizaineru tirdzniecības misija Lietuvā (Viļņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas modes dizainerus un tekstila nozares uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Lietuvā izstādes "BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius" ietvaros no 2016. gada 29. septembra līdz 1. oktobrim Viļņā.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas dizaina atpazīstamību Lietuvā un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Atkarībā no katra uzņēmuma interesēm ir dažādas iespējas dalībai pasākumos šīs izstādes laikā:

  1. Tekstila produkcijas ražotājiem – dalība izstādē "BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius" ar savu stendu. Vieta: izstāžu centrs LITEXPO. 
    Papildus izmaksas par dalību izstādē – 100 EUR/m2 stendā ar standarta aprīkojumu, reģistrācijas maksa – 50 EUR. Šis piedāvājums ir spēkā tikai šīs tirdzniecības misijas dalībniekiem.
  2. Modes un aksesuāru ražotājiem – dalība izstādē-tirdzniecība "Fashion Bazaar", vieta: izstāžu centrs LITEXPO. Dalības maksa – 140 EUR par 3 dienām, stends 2x2 m2, krēsls. Pieteikšanās sākot ar 16. augustu, rakstot uz e-pasta adresi info@fashion-bazaar.eu.
  3. Uzņēmumiem, kuri nevēlas piedalīties ar savu stendu, bet vēlas apmeklēt abas izstādes, tiek piedāvāta iespēja piedalīties tirdzniecības misijā, ko organizē LIAA sadarbībā ar Lietuvas tekstila asociāciju.

Pasākumi, kuri tiks organizēti misijas dalībniekiem:

  • Dalība kontaktbiržā, kurā piedalīsies vairāki uzņēmumi no Lietuvas un citām valstīm. Kontaktbirža tiek organizēta sadarbībā ar Enterprise Europe Network.
  • Veikalu apmeklēšana, kas tiks organizēta tirdzniecības misijas dalībniekiem.
  • Izstādes un konferenču un semināru apmeklēšana izstādes laikā.
  • Uzņēmumiem, kas piedalās ar savu stendu  uzņēmuma nosaukuma un apraksta iekļaušana izstādes "BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius" dalībnieku katalogā.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Ilze Mičule, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414
Fakss: +371 67039401
E-pasts: ilze.micule@liaa.gov.lv