Tīklošanās seminārs uzņēmējdarbības uzsācējiem

2014. gada 20. maijā pulksten 18.00
Centrā "Koka Rīga"

Adrese: Rīga, Krāsotāju iela 12

Tīklošanās semināra mērķis ir dot iespēju uzņēmējiem satikties un neformālā gaisotnē apmainīties ar pieredzi, iegūt jaunus kontaktus un apspriest aktuālus jautājumus dažādu jomu ekspertu vadībā.

Uzsācējuzņēmumu vidū un tos atbalstošajā ekosistēmā pastāv dažādi viedokļi par intelektuālā īpašuma aizsardzību. Vieni baidās par idejas nozagšanu, bet citi mudina rīkoties ļoti ātri un idejas attīstīšanā iesaistīt maksimāli daudz pušu, lai sekmētu lietotāja vajadzībām atbilstoša produkta vai pakalpojuma izveidi, tāpēc šis tīklošanās seminārs veltīts intelektuālā īpašuma aizsardzībai uzņēmējdarbības uzsākšanas fāzē.

Seminārā aicinām piedalīties biznesa ideju autorus, uzņēmējus, zinātniekus, investorus un citus interesentus. Pasākums būs noderīgs visiem, kam ir jautājumi par intelektuālā īpašuma aizsardzību un tā dažādajām formām.

Semināra pirmajā daļā par savu pieredzi darbā ar uzsācējuzņēmumiem intelektuālā īpašuma aizsardzībā un komercializācijas procesā stāstīs Ingrīda Kariņa-Bērziņa, kas ir partnere "Raidla, Lejins & Norcous" Rīgas birojā, kur vada Intelektuālā īpašuma un tehnoloģiju prakses grupu. Intelektuālā īpašuma tiesību eksperte stāstīs par to, kā aizsargāt idejas autora un uzsācējuzņēmuma intelektuālo īpašumu, kādas problēmas visbiežāk skar uzsācējuzņēmumus un kā jau pašā idejas attīstības sākumā būt gatavam tās risināt.

Ingrīdai Kariņai-Bērziņai ir plaša un vispusīga pieredze intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībā un ar to saistītajās jomās, tai skaitā riska kapitālistu finansētu uzņēmumu pārstāvēšanā un konsultēšanā interneta tiesību jomā un komerctiesību jautājumos. Viņa ir Latvijas un Eiropas Savienības patentpilnvarotā preču zīmju un dizainparaugu lietās. Ingrīda konsultē Latvijas, Baltijas un starptautiskos uzņēmumus preču zīmju, dizainparaugu, autortiesību, patentu, telekomunikāciju un biznesa uzsākšanas jautājumos, ASV līgumtiesībās, intelektuālā īpašuma stratēģijas izstrādes un komercializācijas jautājumos.

Seminārā notiks diskusijas par šādiem jautājumiem:
  • Kas uzņēmējdarbības uzsācējiem jāzina par intelektuālā īpašuma aizsardzību;
  • Ar kādām intelektuālā īpašuma problēmām saskaras biznesa uzsācēji;
  • Kā attīstīt savu biznesa ideju, nebaidoties no tās nozagšanas;
  • Kādas ir intelektuālā īpašuma aizsardzības formas;
  • Ko investori sagaida no projektu īstenotājiem intelektuālā īpašuma aizsardzībā.

Tīklošanās ir nozīmīga aktivitāte uzņēmējdarbības uzsācējiem, jo tā palīdz kļūt redzamiem, iegūt kontaktus un veidot uzticību, tāpēc semināra otrā daļa noritēs neformālā gaisotnē un tā atvēlēta jaunu kontaktu un sadarbības partneru iegūšanai un savstarpējai aktuālu jautājumu apspriešanai.

Programma

Dalība bezmaksas.

Semināra norisi atbalsta advokātu birojs "Raidla Lejins & Norcous".

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Anete Vītola, projektu vadītāja
Projektu attīstības nodaļa
Investīciju projektu departaments


Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039469, +371 26229989
E-pasts: anete.vitola@liaa.gov.lv
 

Pasākumu organizē LIAA projekta "Inovatīvas uzņēmējdarbības motivācijas programma" ietvaros, kuru līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds un Eiropas Savienība.