Tirdzniecības misija izstādes "Belarus medica" laikā Baltkrievijā (Minskā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas medicīnas tūrisma pakalpojumu sniedzējus piedalīties tirdzniecības misijā Baltkrievijā,  kas norisināsies izstādes "Belarus medica" laikā 2016. gada 22.-25. martā Minskā.

"Belarus medica" ("Здравоохранение Беларуси") notiek katru gadu un ir lielākā medicīnas izstāde Baltkrievijā. Izstādē 2015. gadā piedalījās apmēram 220 kompānijas no Baltkrievijas, Krievijas, Ukrainas, Polijas, Latvijas, Lietuvas, Čehijas,   izstādi apmeklēja apmēram 14000 apmeklētāji. 

LIAA piedalīsies ar savu stendu (~10 m2) un aicina uzņēmējus izmantot iespēju prezentēt sevi.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda) izmaksu segšanu, ka arī ar viesnīcas rezervēšanu.

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Pārējiem komersantiem dalība jāsedz par saviem līdzekļiem.

De minimis atbalsts tirdziniecības misijas dalībniekiem tiks piešķirts, pamatojoties uz Iesniegumu par atbalsta saņemšanu, kārtību tā piešķiršanai (tiek izstrādāts) un noslēgto  Atbalsta līgumu starp LIAA un vizītes dalībnieku (tiek izstrādāts). De minimis atbalsta apjoms būs zināms pēc dalībnieku apstiprināšanas un vizītes organizatorisko izdevumu precizēšanas.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos vizītes ietvaros, pēc dalības vizītē iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Mairita Coņeva, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 26311383
Fakss: +371 67039401
E-pasts: mairita.coneva@liaa.gov.lv