Tirdzniecības misija pasākuma "Life Sciences Baltics 2016" laikā Lietuvā (Viļņā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas dzīves zinātņu, farmācijas, biotehnoloģiju un medicīnas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Lietuvā, kas norisināsies pasākuma "Life Sciences Baltics" ietvaros 2016. gada 14. - 15. septembrī Viļņā.  

Tirdzniecības misijas dalībniekiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt izstādi, prezentēt savu uzņēmumu LIAA stendā un apmeklēt ekspertu lekcijas. Programma pieejama šeit.

“Life Sciences Baltics” ir biotehnoloģiju, farmācijas un medicīnas tehnoloģiju ekspertu starptautiskais forums. Forumā būs iespējams apmainīties ar idejām un dibināt kontaktus ar nozares uzņēmumiem un investoriem no 40 valstīm (lielākoties Izraēlas, ASV, Vācijas, Zviedrijas, Japānas u.c.). "Life Sciences Baltics" laikā notiek forums, izstāde, Sturtup sesijas un kontaktbirža. Plašāka informācija šeit.

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas uzņēmumu atpazīstamību dzīves zinātņu investoru vidē un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem. Pieteikšanās līdz 2016. gada 25. augustam.

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām. 

Atbalstam dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. Saņemot atbalstu, uzņēmumiem nedrīkst būt VID nodokļu parādi.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Piesakšanās ir slēgta!

Kontaktinformācija:
Laila Bekmane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 26573340
Fakss: +371 67039401
E-pasts: laila.bekmane@liaa.gov.lv