Modes dizaineru un interjera priekšmetu ražotāju tirdzniecības misija Somijā "Helsinki Fashion week" ietvaros (Helsinkos)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas modes dizainerus un interjera priekšmetu ražotājus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, kas norisināsies "Helsinki Fashion week" ietvaros 2016. gada 24.-26. jūlijā Helsinkos.

Helsinki Fashion week (HFW) jau otro reizi norisināsies Suomenlinna salā Helsinkos, kas iekļauta Unesco Pasaules mantojumā.  HFW 2016 vēlas paplašināties ārpus Eiropas robežām, piesaistot inovatīvu un progresīvu dizaineru dalību no Dienvidāfrikas, Latīņamerikas, Āzijas, Austrālijas, AAE, tādējādi integrējot šīs attālās kultūras Ziemeļvalstu kontekstā.
Vairāk informācijas:http://helsinkifashionweeklive.com/ https://www.facebook.com/helsinkifashionweek/

Tirdzniecības misijas mērķis ir veicināt Latvijas dizaina atpazīstamību Somijā un sniegt iespēju veidot kontaktus ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Latvijas dalībniekiem tiek dota iespēja:

  • Piedalīties darbnīcās (workshop), kuru laikā iespējams demonstrēt produktu tapšanas procesu. Mērķis: iepazīstināt interesentus ar produktu izstrādes tehnikām (nav jābūt apmācībai, tikai uzskatāmām darbībām).
  • Produktu izvietošana īpaši šīs misijas vajadzībām paredzētā vietā. 

Pēc pieteikšanās dalībnieki tiks informēti par preču piegādes laikiem, kā arī saņems praktisku atbalstu dalībai HFW. Pasākuma laikā iespējamas intervijas ar žurnālistiem. 

Tirdzniecības misijas dalībnieku atlase tiks veikta sadarbībā ar HFW organizatoriem. 

Dalībniekiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, naktsmītne, dienas nauda), kā arī ar viesnīcas rezervēšanas un citām izmaksām.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem.

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit. 

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Zane Biteniece, vecākā projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414, +371 22012250
Fakss: +371 67039401
E-pasts: zane.biteniece@liaa.gov.lv