Inženiernozaru uzņēmumu tirdzniecības misija Somijā izstādes "Alihankinta" laikā (Tamperē)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas inženiernozaru uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā Somijā, kas norisināsies 2016. gada 27.-29. septembrī Tamperē!

Tirdzniecības misijas ietvaros uzņēmumiem tiks organizētas tikšanās ar Somijas uzņēmumiem, būs iespējams apmeklēt starptautisko izstādi "Alihankinta - 2016", kā arī paredzēti Somijas uzņēmumu apmeklējumi. 

"Alihankinta"  ir lielākā Somijas industriālo piegāžu un kooperācijas izstāde, 2015. gadā tajā piedalījās 976 kompānijas no 20 valstīm, izstādi apmeklēja ap 17 000 apmeklētāju.

Izstādes ietvaros notiks arī kontataktbirža: http://www.subcontractingtradefair.com/alihankinta_eng/sivu.tmpl?sivu_id=4863

Tiek sagaidīts, ka tirdzniecības misijas dalībnieki segs sekojošas izmaksas: darbinieku komandējuma izdevumi, izstādes apmeklējums un atsevišķi izdevumi saistībā ar tirdzniecības misijas realizāciju (vietējais transports uzņēmumu grupai, pasākuma mārketinga izmaksas un taml.).

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem. 

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.  Uzņēmumam nedrīkst būt VID nodokļu parādi!

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus. 

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Andris Alksnis, vecākais projektu vadītājs
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039409, +371 29455000
Fakss: +371 67039401
E-pasts: andris.alksnis@liaa.gov.lv

Alise Barvika, LIAA pārstāvniecības Somijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Somijā
Kaisaniemenkatu 13, 00100 Helsinki, Suomi
Tālrunis: +371 29285669
E-pasts: alise.barvika@liaa.gov.lv