Latvijas uzņēmēju tirdzniecības misija Itālijā (Milānā un Romā)

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) aicina Latvijas uzņēmumus piedalīties tirdzniecības misijā uz Itāliju, kas norisināsies Milānā un Romā 2016. gada 14.-16. septembrī.

Tirdzniecības misijas ietvaros plānoti biznesa semināri un divpusējās tikšanās ar potenciālajiem sadarbības partneriem.

Īpaši aicinām piedalīties pārtikas nozares uzņēmumus, kas Itāliju redz kā potenciālu tirgu saviem produktiem. Tirdzniecības misijas ietvaros notiks gan produktu prezentācijas, gan Latvijas pavāru meistarklases ar Itālijas nozares mediju piedalīšanos, tai skaitā sadarbībā ar Romā notiekošo Dinner in the Sky.

Sīkāka informācija par plānoto tirdzniecības misijas norisi pieejama šeit.

Uzņēmumiem jārēķinās ar savu pārstāvju komandējuma (transports, dienas nauda, viesnīca u.c.) izmaksu segšanu, kā arī aviobiļešu rezervēšanu un citām izmaksām.

Uz atbalstu dalībai tirdzniecības misijā var pieteikties komersanti, kooperatīvās sabiedrības, zemnieku vai zvejnieku saimniecības, biedrības, nodibinājumi un individuālie uzņēmumi, kuri atbilst sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības subjektu (komercsabiedrību) statusam, saskaņā ar Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr.651/2014 1. pielikums. Komersantiem, kuri neatbilst šīm prasībām, visas izmaksas būs jāsedz no saviem līdzekļiem

Lai pasākuma izdevumus segtu no ES Fondu līdzekļiem, nepieciešams noslēgt LIAA līgumu par atbalsta saņemšanu. Plašāka informācija pieejama šeit.

Dalībnieki varēs pretendēt uz de minimis atbalstu 80% apmērā ceļa (transporta) izdevumu segšanai trim personām, kuras ir tirdzniecības misijas dalībnieki vai kuras ir pilnvarotas pārstāvēt tos tirdzniecības misijā, pēc dalības iesniedzot LIAA maksājuma pieprasījumu un izdevumus attaisnojošos dokumentus.

Pieteikšanās slēgta!

Kontaktinformācija:
Jadviga Neimane, projektu vadītāja
Eksporta veicināšanas nodaļa
Ārējās tirdzniecības veicināšanas departaments

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tālrunis: +371 67039414
Fakss: +371 67039401
E-pasts: jadviga.neimane@liaa.gov.lv 

Andra Minkeviča, LIAA pārstāvniecība Itālijā vadītāja

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvniecība Itālijā
Mobilais t.: +39 3338286965, +371 29256983
E-pasts: andra.minkevica@liaa.gov.lv